زمينه هاي فعاليت :
انجام کليه امور اقتصادي،فني،مالي،بازرگاني،خدماتي و اعتباري در داخل و خارج کشور
بوجود آوردن يا مشارکت در تاسيس يا خريد شرکتهاي مالي،خدماتي،بازرگاني،مشاوره،پيمانکاري توليدي،صنعتي در تمامي زمينه ها
انجام انواع داد و ستدها و خريد و فروش هاي بازرگاني–تجاري داخلي وخارجي در کليه زمينه ها
واردات و صادرات کالا و خدمات
پذيرش نمايندگي از شرکتهاي داخلي و خارجي
مشارکت با شرکتها ، سازمان ها يا مراکز داخلي و خارجي در پروژه ها (مديريت طرح،خريد،تهيه و اجرا)